Diensten

Consultancy

Als werkgever bent u vanuit de Arbowet PSA (Psychosociale Arbeidsbelasting) wettelijk verplicht om beleid te voeren  ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen als pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, werkdruk en stress. Maar waar begin je en hoe bereik je dat?

En hoe zit het met de integriteit binnen het bedrijf? Weet u of er sprake is van diefstal, corruptie, misstanden of schendingen binnen de organisatie en hoe ga je hiermee om?

Het aanpakken van ongewenst gedrag en integriteit is een doorlopend proces en vereist toewijding van alle lagen in een organisatie; van personeel, management en directie. Een gezonde werkomgeving waarin onderling respect en samenwerking worden bevorderd is essentieel voor de groei en het succes van iedere organisatie.

AUDIRI biedt informatie, advies en begeleiding ter ondersteuning van preventie en beleidsvoering.

Zo kunnen mogelijke hiaten, klachten en problemen in een vroegtijdig stadium worden onderkent. Dat scheelt voor werkgevers en werknemers veel ellende en kosten.

E

Met een register vertrouwenspersoon bent u altijd volledig op de hoogte over beleid en wet- en regelgeving.

Extern vertrouwenspersoon

Als bedrijf of organisatie wel eens te maken gehad met ongewenste omgangsvormen of een integriteitskwestie? Speelt dit (mogelijk) en wilt u uw werknemers graag een vertrouwde en veilige werkomgeving bieden waarin ruimte is om dit aan te kaarten en op te lossen?

Als professioneel vertrouwenspersoon beschik ik over specifieke expertise in het omgaan met ongewenst gedrag en integriteitskwesties. Mijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid als extern vertrouwenspersoon vergroten het vertrouwen van uw werknemers. Objectief en met een frisse blik biedt ik een extra laag van vertrouwelijkheid waarmee ik uw werknemers aanmoedig om vrijuit te spreken en uw organisatie help bij het beperken van ziekteverzuim en juridische- en reputatierisico’s.

Samen creëren we zo een positieve bedrijfscultuur, gebaseerd op wederzijds respect, ethiek en verantwoordelijkheid. Eén die bijdraagt aan een gezonde en productieve werkomgeving waar iedereen zich veilig en gesteund voelt.

Met een register vertrouwenspersoon bent u tevens altijd volledig op de hoogte over beleid en wet- en regelgeving.

Bel met 010 -766 1001 of mail naar info@audiri.nl voor het inplannen van een vrijblijvend informatief gesprek. 

E

Als extern vertrouwenspersoon ben ik tevens inzetbaar als deskundige sparring- en gesprekspartner voor uw interne vertrouwenspersoon.  

Trainingen

E

BEWUST INTEGER

Integriteit als kernwaarde binnen de organisatie

Integer handelen is een continu bewustwordingsproces van het eigen gedrag en het effect ervan op je (werk)omgeving. Vaak wordt gedacht dat dit begint bij leidinggevenden. Zij hebben absoluut een grote voorbeeldrol maar wat als niemand volgt?

Doelstelling is om deelnemers bewust te maken van het belang van integriteit op de werkvloer en te voorzien van praktische tools om ethisch gedrag te bevorderen.

Tijdens deze interactieve training worden kennis en theorie gekoppeld door het bespreken van casussen, dilemma’s en risico’s en geven we handvatten om de integriteitscode binnen de organisatie te optimaliseren en te handhaven.

Beoogde resultaat van deze training is een verbeterde bedrijfscultuur waarin ethisch gedrag wordt bevorderd en verwacht. Uw medewerkers zijn beter geïnformeerd over de normen en waarden binnen uw bedrijf of organisatie, waardoor ze bewuster omgaan met integriteitskwesties met als doel minder ethische schendingen, verbeterde reputatie en een vermindering van juridische risico’s en kosten.

 

ONGEWENST GEDRAG 

signaleren en aanpakken
Het signaleren aanpakken van ongewenst gedrag binnen een organisatie is van cruciaal belang om een positieve werkomgeving te creëren en te behouden en de productiviteit en het welzijn van medewerkers te waarborgen.

In deze training worden medewerkers voorzien van kennis en vaardigheden om ongewenst gedrag te herkennen, melden en effectief aan te pakken zodat herhaling kan worden voorkomen.

Gedurende de dag wordt o.a. aandacht besteed aan:

 • bewustwording van verschillende vormen van ongewenst gedrag
 • wat is de impact van ongewenst gedrag;
 • gesprekstechnieken bij een melding van ongewenst gedrag;
 • het geven van feedback over het gedrag;
 • het benadrukken van het belang van vertrouwelijkheid;
 • leiderschap en voorbeeldfunctie.

Gedurende de trainingsdag  zal de nadruk worden gelegd op het bevorderen van een respectvolle en inclusieve werkcultuur. Een beter team, een beter resultaat!

 

EFFECTIEVE COMMUNICATIE

De sleutel tot een goed gesprek
Veel misverstanden ontstaan omdat mensen denken dat het voor de ander wel duidelijk is. 

Effectieve communicatie is van onschatbare waarde voor het opbouwen en onderhouden van iedere relatie en tevens van cruciaal belang voor leiderschap, teamwork en het opbouwen van een positieve werkcultuur.  Door effectief te communiceren kun je empathie tonen en leren luisteren naar anderen. Het helpt bij het beheersen van emotionele reacties en impulsieve uitspraken, waardoor er beter kan worden omgegaan met stressvolle situaties en conflicten kunnen worden  voorkomen en opgelost.
Goede communicatie draagt bij aan de algehele efficiëntie, effectiviteit en reputatie van uw bedrijf of organisatie en is een waardevolle investering voor groei en succes.

Gedurende deze training komen diverse aspecten van communicatie aan bod waaronder:

 • effectief communiceren;
 • conflicten oplossen;
 • actief luisteren;
 • verbale vs. non-verbale communicatie;
 • geven van feedback.

Ontdek de kracht van woorden, wordt meester in effectieve communicatie.

 

STRESSMANAGEMENT

Het werk de baas blijven

Ervaar de impact van deze stressmanagement training, die doeltreffende strategieën biedt om niet alleen werkdruk te verminderen, maar ook blijvende balans en welzijn te bevorderen, zodat werkstress succesvol wordt aangepakt.

Deelnemers krijgen met deze interactieve training inzicht in de verschillende stressoren en technieken om deze te lijf te gaan en worden voorzien van kennis en praktische vaardigheden om stress te (h)erkennen, te begrijpen en te beheersen.
De resultaten van deze training leveren tal van voordelen op voor zowel werkgever als werknemer zoals:

 • Verhoogde productiviteit
  Werknemers die de vaardigheden van stressmanagement beheersen, zijn veelal productiever. Ze kunnen stressvolle situaties beter aan en blijven gefocust op hun taken. Dit leidt tot een efficiëntere werkomgeving.
 • Minder stressverzuim
  Stress leidt tot ziekteverzuim en langdurige afwezigheid. Door werknemers te helpen stress te beheersen neemt het ziekteverzuim af en kan de continuïteit van het werk worden gewaarborgd.
 • Toename van werktevredenheid
  Werknemers die weten hoe ze stress kunnen beheersen, ervaren over het algemeen een hogere mate van tevredenheid op het werk. Tevreden werknemers zijn meer betrokken en gemotiveerd.
 • Betere werksfeer
  Stress heeft een negatieve invloed op de werksfeer. Door het aanleren van stressmanagementvaardigheden gaan werknemers beter om met (arbeids)conflicten en stressvolle situaties.
  Een betere werksfeer zorgt voor een betere teamdynamiek.

Stressmanagement zorgt voor gezonder, productiever en tevreden(er) personeel, die bijdragen aan de resultaten binnen uw organisatie.

Duur en kosten van trainingen zijn afhankelijk van de groepsgrootte.